Królowa Himiko przydzieliła prestiżowe zadanie każdemu z budowniczych w królestwie: wniesienie stolicy wyspy Yamataï, takiej, która stanie się klejnotem imperium. Twoje zadanie: przyćmić swoim dziełem pracę innych budowniczych wznosząc najpiekniejsze miasto używając do tego surowców dostarczanych przez floty z całego królestwa.

Przygotuj swoją strategię, zatrudnij specjalistów i zrób wszystko, aby zostać najlepszym z budowniczych, za swą pracę otrzymując nagrodę od samej królowej Himiko. Tylko jedno imię może zapisać się w annałach historii wyspy jako imię największego spośród budowniczych Yamataï!

W grze Yamataï od 2 do 4 graczy walczy o tytuł najlepszego budowniczego. W tytułowej krainie gracze będą wznosić pałace, egzotyczne bramy torii i inne budowle. Podczas rozgrywki będą wybierać spośród 10 ponumerowanych kafelków flot swoje akcje – na każdym z nich widać jedną lub więcej kolorowych łodzi, a większość z nich umożliwia dodatkowo wykonanie specjalnego ruchu. Należy potasować te kafelki, umieścić je zakryte w rzędzie, a następnie odsłonić pięć z nich.

W swojej turze każdy gracz wybiera kafelek, bierze przedstawione na nim łodzie, opcjonalnie kupuje albo sprzedaje jedną z nich, a następnie umieszcza pozostałe na planszy. Do krainy można dostać się z pięciu konkretnych punktów – trzeba umieścić tam swoje łodzie albo położyć je na polach przylegających do tych znajdujących się już na planszy.

Pamiętajcie – nie można umieścić łodzi na polu nieprzylegającym do żadnej innej, a jeśli kładziecie swoją pierwszą łódź na polu obok innej, to musi być ona tego samego koloru. W innym wypadku łódki mogą być w dowolnym kolorze.

Po umieszczeniu łodzi możesz przejąć panowanie nad kolorowymi zasobami znajdującymi się na terenie, do którego w tej turze udało Ci się dotrzeć, albo zbudować coś na wolnym polu. Aby wznieść budowlę na danym polu, musi być ono otoczone łodziami w kolorze odpowiadającym tym przedstawionym na jednym z dostępnych kafelków budynków. Jeśli zbudujesz własny budynek, który jest połączony z innymi budynkami, które posiadasz, otrzymujesz kwotę równą liczbie budynków.

Przed końcem tury możesz postawić jedną łódź w porcie, następnie możesz wydać trzy dowolne zasoby albo parę takich samych zasobów, aby kupić specjalistę – każdy z nich ma unikalną moc.

Gdy wszyscy gracze rozegrają swoje tury, potasujcie kafelki, umieśćcie je w zakrytym rzędzie, a potem odsłońcie tyle, aby łącznie było ich pięć. Gracze umieszczają swoje pionki kolejności na torze, na polach odpowiadających numerom flot, które zagrali podczas poprzedniej rundy. Gdy spełnicie jeden z warunków końca gry – nie ma już więcej łodzi w jednym kolorze albo zabrakło specjalistów – rozgrywacie tę rundę do końca, liczycie punkty zdobyte za zbudowane budynki, zatrudnionych specjalistów i zarobione pieniądze.