Kości i style walki

w pojedynkowej grze figurkowej

Star Wars: Shatterpoint!


Nowy tydzień może oznaczać tylko jedno: czas na artykuł o mechanizmach Star Wars: Shatterpoint! Dzisiaj będzie wyjątkowo intensywnie, bo porozmawiamy sobie o szczegółach dotyczących walki: stylach, atrybutach i drzewkach wyników. Podczas projektowania gry zależało nam, by walka o każdy centymetr terenu i nieustanne przepychanki między postaciami znalazły się na pierwszym planie. Dlatego każda jednostka dostępna w grze ma swój zestaw unikalnych ataków (zarówno bezpośrednich, jak i dystansowych), a niektóre znają więcej niż jeden styl walki.

Karta walki to kopalnia informacji o możliwościach danej jednostki. Co więcej, niektóre z nich są dwustronne – w takim przypadku jednostka może korzystać z różnych stylów walki. Każdy z nich charakteryzuje się innym zestawem atrybutów, liczbą kości do wykorzystania, drzewkiem wyników i tabelami wyszkolenia. Style walki to unikalne kombinacje tych danych, a każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. 

Zanim się rozpędzimy i powiemy zbyt wiele o atakach, poświęćmy nieco uwagi kościom! W Star Wars: Shatterpoint występują one w dwóch rodzajach: ataku i obrony. Kości ataku są ośmiościenne i mają cztery unikalne wyniki: trafienie krytyczne (czyli sukces, który nie może zostać zablokowany), trafienie (sukces, który można zablokować), wyszkolenie w ataku (więcej o nim za chwilę!) oraz porażkę. Z kolei kości obrony to sześciany z trzema unikalnymi wynikami: blok (który niweluje trafienia), wyszkolenie w obronie (o nim również za moment) oraz porażka. 

Wyniki rzutów związane z wyszkoleniem odnoszą się do specjalnych tabel, które znajdziesz na kartach walki. Każda z nich dotyczy innego aspektu: ataku bezpośredniego, ataku dystansowego albo obrony i wskazuje dodatkowe korzyści, które otrzymamy, jeśli podczas rzutu zdobędziemy co najmniej jeden symbol wyszkolenia. Efekty w tabeli wyszkolenia mogą być różne: dodawanie symboli do wyniku rzutu (trafień krytycznych i zwykłych w przypadku ataku i bloków w przypadku obrony), modyfikacja wyników rzutów (własnych i przeciwnika), generowanie dodatkowych obrażeń, a także zapewnienie ruchu (w tym zrywu i skoku), a nawet aktywowanie specjalnych efektów! Tabele wyszkolenia to pierwszy z elementów, dzięki którym style walki jednostek są unikatowe. Drugi, znacznie obszerniejszy, znajduje się tuż ponad nimi.

Drzewko wyników walki ilustruje, jak dana jednostka zamienia abstrakcyjne sukcesy z rzutów kośćmi na realne efekty w walce. Po rzutach kośćmi ataku i obrony oraz użyciu modyfikatorów mamy do wykorzystania określoną liczbę sukcesów. Zwykle jest to różnica między liczbą trafień a liczbą bloków (pamiętaj, że trafienia krytyczne nie mogą zostać zablokowane!). Drzewko wyników walki to zestaw opcji połączonych w określony sposób. Znajdziesz wśród nich możliwość zadawania obrażeń, odpychanie innych jednostek, aktywowanie własnych zdolności, a także rozmaite stany, które mogą otrzymać przeciwnicy. Każde drzewko jest inne, co odzwierciedla indywidualny sposób, w jaki dana jednostka walczy i wpływa na inne postacie w grze. 

W naszej wizji każda opcja z drzewka to inny rodzaj ciosu zadawanego przeciwnikowi w bezpośrednim starciu: parowanie, riposta, wypad, zwód, atak! Akcja za akcją, gdzie każdy ruch przybliża nas do zwycięstwa. W praktyce nasze działania przekładają się na konkretne efekty: zadawanie obrażeń, odpychanie przeciwnika (i podążanie za nim w lawinie ciosów!), nakładanie na niego kłopotliwych stanów czy aktywowanie zdolności ze swojej karty jednostki. Wszystko to daje poczucie różnorodności stylów walki i związanych z nimi strategii.