Konkurs na grant naukowy

Rebel wraz z grupą Asmodee i Innovation Factory zapraszają do wzięcia udziału w inicjatywie Game in Lab, która od 2018 roku wspiera realizację badań z zakresu gier. Celem akcji jest promowanie gier planszowych jako elementu pozytywnych zmian społecznych. Jesteśmy przekonani, że badania naukowe nad grami planszowymi mogą odegrać istotną rolę w realizacji tej misji. 

Przyszłoroczny grant w punktach:

  • Trzeci nabór wniosków na realizację badań rozpoczyna się 20 stycznia 2021 roku (koniec 16 kwietnia 2021 roku) i skierowany jest do instytucji badawczych z całego świata.
  • Grant otrzyma od 3 do 5 projektów, na kwotę mogącą sięgać nawet 15000€, którymi będzie można dysponować w ramach badań trwających nie dłużej niż 18 miesięcy.
  • Istnieją dwie ścieżki przyjmowanych aplikacji: dowolny temat badawczy dotyczący gier planszowych, oraz temat badawczy dotyczący gier planszowych, edukacji i ich wpływu na młodzież.
  • Wymagania: co najmniej jeden z liderów projektu musi być oficjalnie powiązany z instytucją badawczą.
  • Więcej szczegółów (w j. angielskim) będzie można przeczytać w tym miejscu: https://www.game-in-lab.org/
  • Ogłoszenie zwycięskich projektów przewidziane jest na czerwiec 2021 roku.

2 sympozjum Game in Lab

Efektem drugiego konkursu na granty jest drugie Sympozjum Game in Lab, które odbędzie się 27 stycznia 2021 roku. W trakcie tego wydarzenia liderzy zespołów badawczych przedstawiać będą swoje dokonania w dziedzinie badań nad grami planszowymi. Spotkanie to odbędzie się całkowicie online. Więcej o sympozjum wkrótce na stronie https://www.game-in-lab.org/