Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś swój scenariusz do udziału w konkursie

Pamiętaj, aby plik ze scenariuszem przesłać za pośrednictwem serwisu wetransfer.com na adres: timestories@rebel.pl, oraz jego wydrukowaną wersję gotową do gry pod adres:

Rebel Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 64c
80-298 Gdańsk

z dopiskiem:
dla Huberta Bartos, TIME Stories - scenariusz konkursowy

imię i nazwisko
adres e-mail
tytuł scenariusza
rok scenariusza
oznacz: p.n.e. (przed naszą erą) albo n.e. (naszej ery) albo r.a. (rzeczywistości alternatywnej)
minimalny wiek graczy
kilkuzdaniowa zapowiedź reklamowa
taką jakiej użył by wydawca aby zachęcić graczy do zapoznania się z tym scenariuszem
T.I.M.E Stories

T.I.M.E Stories (2016)

2 - 4 osoby
od 14 lat
ok. 90 - 180 min.
5901549927979