1. Konkurs Władcy Podziemi zwany dalej Konkursem, jest prowadzony przez firmę Rebel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, zwaną dalej Organizatorem.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, zwane Uczestnikami, które wyślą zgłoszenie (opowiadanie) opisane na stronie /x.php/6,306 i spełniające warunki podane na stronie: /x.php/6,306 do dnia 19 grudnia 2011.
 3. Wyklucza się udział w konkursie pracowników firmy Organizatora oraz członków ich rodzin.
 4. Każda osoba fizyczna może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 5. Wybrane przez Organizatora zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie sklepu REBEL.pl i poddane głosowaniu.
 6. Głosowanie będzie odbywało się pod adresem www.rebel.pl/konkurs od 20 grudnia do 4 stycznia.
 7. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba, która ma lub założy konto w sklepie REBEL.pl.
 8. W trakcie głosowania każdy będzie przyznawał opublikowanym opowiadaniom punkty (1, 2 lub 3).
 9. Zgłoszenia, w których historyjkom będą przyznane tylko punkty 3 i 1; tylko 1; tylko 3 będą odrzucane.
 10. Autor zgłoszenia może głosować na własne zgłoszenie.
 11. Głosować można dowolną liczbę razy, ale pod uwagę zostanie wzięte tylko ostatnie zgłoszenie.
 12. Głosowanie będzie trwało do 4 stycznia 2012r.
 13. 5 stycznia zostaną podliczone głosy i wyłonione zwycięskie zgłoszenie.
 14. Wśród osób biorących udział w zgłoszeniu zostanie wylosowany drugi zwycięca.
 15. Zwycięzcy konkursu oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu 5 stycznia 2012r.
 16. Zwycięzca otrzyma nagrodę wskazaną na stronie //www.rebel.pl/e4u.php/1,ModPages/ShowPage/90
 17. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną.
 18. Zwycięzcy będą mieli 3 dni na dostarczenie Organizatorowi informacji o adresie korespondencyjnym, na który zostaną przesłane nagrody.
 19. Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców po premierze gry Władcy Podziemi, ale nie wcześniej niż 6 stycznia. 
 20. W razie braku konktaktu ze Zwycięzcami nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
 21. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.