Niniejszy zestaw zawiera elementy niezbędne, aby ulepszyć trzy tarcze Twoich myśliwców X-wing Ruchu Oporu.